• Sv. Mihovila 11, 53244 Lovinac
 • Telefon: 053 681 618; Fax: 053 681 618
 • Pon-pet: 7:00 - 15:00
 • Stanje vodomjera

  Popunjavanjem ovog obrazca možete na brz i jednostavan način dojaviti mjesečno stanje vašeg vodomjera.

  Prijava kvara

  U ovoj rubrici možete naći upute i telefonske brojeve za slučaj kvara na vodovodnim instalacijama.

  Učestala pitanja

  U ovoj rubrici možete pronaći odgovore na učestala pitanja vezana uz vodoopskbru Općine Lovinac.

  Cjenik vodnih usluga
  Domaćinstva
  Opskrba pitkom vodom (m³) - 4,00 kn
  Porez na dodanu vrijednost 13% - 0,52 kn
  Naknada za korištenje voda (m³) - 2,85 kn
  Naknada za zaštitu voda (m³) - 1,35 kn
  Naknada za razvoj voda (m³) - 1,00 kn
  Ukupna varijabilna naknada (m³) - 9,72 kn
  Fiksna mjesečna naknada - 15,00 kn
  Porez na dodanu vrijednost 13% - 1,95 kn
  Ukupna fiksna mjesečna naknada - 16,95 kn
  Gospodarstvo
  Opskrba pitkom vodom (m³) - 5,00 kn
  Porez na dodanu vrijednost 13% - 0,65 kn
  Naknada za korištenje voda (m³) - 2,85 kn
  Naknada za zaštitu voda (m³) - 1,35 kn
  Naknada za razvoj voda (m³) - 1,00 kn
  Ukupna varijabilna naknada (m³) - 10,85 kn
  Fiksna mjesečna naknada - 15,00 kn
  Porez na dodanu vrijednost 13% - 1,95 kn
  Ukupna fiksna mjesečna naknada - 16,95 kn